Telèfon: 935 305 844
default logo


ORTODÒNCIA INFANTIL I ADOLESCÈNCIA


Forma - Funció - Posició - Creixement

Les maniobres ortodòntiques són d'importància cabdal. En edats primerenques es pot aconseguir millorar les alteracions morfològiques, funcionals, posturals i de creixement associades amb les maloclusions. I en molts casos això té una gran importància per aconseguir un resultat estable, estètic i funcional. És important per exemple, tractar com més aviat els casos de mossegada oberta o creixement vertical excessiu.

Aquesta disciplina obté millors resultats quan s'aplica en pacients durant el creixement actiu, ja que un dels seus objectius és modificar la quantitat i la direcció el creixement maxilomandibular.
La majoria de tractaments durant el desenvolupament requeriran l'actuació combinada de mitjans ortodòntics i ortopèdics.

Quina és la millor edat per aplicar les tècniques d'ortodòncia?

Generalment els majors problemes es presenten entre els 4 i els 12 anys d'edat. En aquest rang d'edat els resultats solen ser molt bons, però es poden iniciar els tractaments a edats més primerenques, quan els problemes així ho requereixen, i finalitzen quan el pacient ha arribat a un màxim de maduresa esquelètica. En realitat, cada pacient és diferent, i depenent de diversos factors a més de la seva edat cronològica, podem determinar l'edat òptima per tractar cada problema concret.

Quins són els aparells ortopèdics?

Hi ha diferents tipus d'aparells ortopèdics, depenent del problema esquelètic que calgui tractar. Molts d'ells reben el nom d'aparells funcionals, perquè tracten de normalitzar les funcions orals alterades.
Els aparells removibles s'utilitzen el màxim nombre d'hores possible, moltes vegades mentre el nen està a casa i per dormir, per aprofitar les funcions bucals tot el possible.
Els tractaments solen valer-se d'un diagnòstic a base d'exàmens clínic-funcionals, que segueixen un protocol minuciós i d'estudis complementaris.
Ortodòncia adults

Preu per arcada: entrada 290 € + 50 €/mes
(Preu final. Pressupostos tancats)


precios_ok_icon

Pressupostos tancats

precios_ok_icon

Primera visita informativa gratis

precios_ok_icon

Estudi i planificació d'implants guiats per ordinador, gratis

precios_ok_icon

Finançament a mida. 24 mesos sense interessos
(Segons acceptació bancària)